Privacy policy

Gaby Kooijman is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Gaby Kooijman
Reijerwaardseweg 8b
2991 XD  BARENDRECHT
www.gabeesfotografie.nl
info@gabeesfotografie.nl
kvk 24351746

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Gaby Kooijman uw persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

Persoonsgegevens die worden verwerkt 

Gaby Kooijman verwerkt de volgende algemene persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van haar diensten en/of omdat u deze gegevens zelf verstrekt hebt:

 • voor- en achternaam
 • adres
 • postcode en plaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • overige persoonsgegevens die actief verstrekt worden
 • (bv. in een correspondentie of telefonisch)
 • bankrekeningnummer (bij betaling)
 • factuurnummer

Verwerkingsgrond  

Gaby Kooijman verwerkt de persoonsgegevens indien:

a. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
b. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die met betrokkene heeft gesloten
c. een wettelijke verplichting dient na te komen
d. een gerechtvaardigd belang van Gaby Kooijman, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Gaby Kooijman aan betrokkene.

Verwerkingsdoel 

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:

 • voor uitvoering van een opdracht of overeenkomst met betrokkene;
 • afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten
 • informatie over wijzigen producten en diensten
 • marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven
 • telefonisch contact, e-mailcontact
 • facturatie
 • uitvoering wettelijke verplichtingen (bv. belastingaangifte)

Delen van persoonsgegevens met derden 

Gaby Kooijman verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaarduur van persoonsgegevens 

Gaby Kooijman bewaart de verzamelde persoonsgegevens voor eventuele latere correspondentie en heeft geen vaste termijn voor het verwijderen van jouw persoonsgegevens. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden neem dan contact op via info@gabeesfotografie.nl 

Gebruik van cookies op website 

Gaby Kooijman gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Beveiliging van persoonsgegevens 

Gaby Kooijman neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Gaby Kooijman

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht 

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Gaby Kooijman via info@gabeesfotografie.nl.

Intrekken toestemming 

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Gaby Kooijman schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).